DANE FIRMY
telefon: MT Projekt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Lędzinach.

Adres korespondencyjny:
ul. Lędzińska 236
43-140 Lędziny

email: 0000489009
email: 646 293 33 38
email: 241249610
email: Wysokość kapitału zakładowego:
75 000,00 zł - wpłacony w całości.

BIURO ZARZĄDU
telefon: 790-78-45-45